Bon veïnatge

El projecte està basat en l’elaboració d’un programa d’intervenció als barris, on la finalitat sigui el contacte i treball directe amb diferents col·lectius interessats en participar. Caldrà fer un diagnòstic previ i l’elaboració d’un projecte d’intervenció. El projecte es basarà sobretot, amb l’atenció directe i per aquesta tasca serà necessària la participació d’un tècnic social en medi obert i coneixedor del treball comunitari. El projecte es va desenvolupar al barri de Congost.

Els objectius generals del projecte de bon veïnatge són els següents:

 • Enfortir la convivència entre els veïns i veïnes.
 • Reforçar el sentiment de pertinença al barri i a la ciutat de Granollers.
 • Fomentar orgull i sentiment de barri.
 • Disminuir les tensions veïnals quotidianes en les comunitats de veïns.
 • Afavorir el diàleg entre les diferents persones que resideixen a una mateixa comunitat o escala veïnal.

Aquest projecte tindrà especial interès a aconseguir:

 • Que el veïnatge treballi conjuntament amb els professionals per fer una bona acollida al fenomen migratori al barri per tal de millorar la seva pròpia qualitat de vida.
 • Que els veïns i veïnes d'un mateix edifici o comunitat es coneguin entre ells.
 • Que la comunitat conegui els drets i deures com a veí, a nivell de convivència al barri i a dins la seva pròpia comunitat.
 • Que el veïns tinguin cura dels espais comuns.
 • Que el veïns i veïnes s'impliquin en el funcionament i millora del barri.
 • Que els veïns i veïnes puguin gestionar i resoldre les seves dificultats quotidianes.
 • Que el president d'escala trobi recolzament en la recerca de solucions a les situacions que se li presentin a la seva comunitat. Disminuir el nivell de conflictivitat quan s'escau i prevenir riscos, millorant la convivència entre grups als barris.

Aquest tipus d'intervenció de caire comunitari presenta les següents característiques:

 1. Treball en xarxa.
 2. Seguiments individuals i/o de grups.
 3. Intervenció directa al mateix territori.

Per més informació:

Serveis Socials: EBASP 1 C/ Maria Palau, 25 ptge. interior. Telèfon: 93 846 74 45