Ajuts de material i llibres, i de menjador escolar. Curs 2016-2017

Aquests ajuts es poden sol·licitar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c. Sant Josep, 7, baixos, o bé a través d'internet
Consulteu terminis als documents adjunts

Quin tipus d’ajut puc sol·licitar?

 

  • Ajut de material per alumnes d'educació infantil i primària: És un ajut econòmic que es paga directament als centres escolars. Aquest ajut el poden sol·licitar alumnes d’educació infantil i primària. L'import de l'ajut no cobreix la totalitat del cost del material d'un curs escolar, la part que no queda coberta l'ha d'assumir la família de l'alumne/a. L'ajut és de 30 € per alumne d'educació infantil (no hi ha ajut de llibres per a educació infantil) i 20 € per alumne d’educació primària.
  • Ajut de llibres per alumnes de primària: És un ajut econòmic que s'atorga en forma val de llibres. L’import és de 60 €. El poden sol·licitar alumnes d'educació primària i el funcionament és el següent:

    - Escoles que realitzen programa de socialització de llibres: GRANOLLERS, LLEDONER, PONENT, GRANULARIUS, MESTRES MONTAÑA, JOAN SOLANS, PEREANTON, FERRER I GUARDIA, JOAN MIRÓ, SALVADOR ESPRIU. Els beneficiaris d’aquestes escoles rebran l’import dels llibres directament a la seva escola.

    - Els beneficiaris de la resta d’escoles, hauran de recollir el val de llibres durant el mes d’agost als serveis socials ubicats al carrer portalet, 4 3a planta. El val pot ser utilitzat únicament per comprar llibres de text a qualsevol llibreria de Granollers.
  • Ajut de material i llibres per alumnes de secundària: És un ajut econòmic que s'atorga en forma de val, que les famílies podran bescanviar o bé a les llibreries o bé als centres escolars. L'import és de 100€.

          (TERMINI AJUTS MATERIAL I LLIBRES FINALITZAT)

 

  • Ajut de menjador escolar (CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 27 DE MAIG): És un ajut econòmic que es paga directament als centres escolars. El poden sol·licitar alumnes d’infantil, primària i secundària. L’import de l’ajut o bé serà el 50% o bé el 100% de cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

Qui es pot beneficiar d'un ajut escolar?

  • Ajuts de material i llibres: Alumnes empadronats a Granollers i matriculats a centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.
  • Ajut de menjador: Alumnes empadronats a Granollers i matriculats a centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Per a més informació o sol·licitud consulteu els tràmits següents i ompliu documents que s'hi relacionen.

Tràmits a la Seu electrònica:

Ajut de material i llibres de primària i secundària (CONVOCATÒRIA FINALITZADA)

Ajut de menjador (CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 27 DE MAIG)