Quadre de fons i col·leccions de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)

Agrupats segons la procedència

On consultar els documents 

 

Cronologia 

 Volum

  Fons de l'Administració local

 

 

 

 Ajuntament de Granollers

 1252-2009

 2.450 metres

 1940-2009 

 46.844 imatges

 Ajuntament de Palou

 1724-1930

 5,8 metres

 Vimugrasa

 1960-1989 

 17,8 metres

  Fons judicials

 

 

 

 

 Jutjat Municipal de Granollers

 1870-1936

 15,9 metres

 Jutjat de Pau de Granollers

 1835-1870

 1,1 metres

 Jutjat Municipal de Palou

 1862-1927

 1,3 metres

 Jutjat de Pau de Palou

 1842-1862

 0,1 metres

  Fons religiosos

 

 Parròquia de Sant Rafael de Figaró i Vallcàrquera

 1139-1936

 0,7 metres

  Fons d'associacions i fundacions

 

 

 

 

 

 

 Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa comarca

 1931-1944

 0,05 metres

 Centre de Tecnificació Esportiva, CITE

 1979-1996

 2,5 metres

 Cineclub de l'Associació Cultural

 1965-1980

 9 pel·lícules 

 Escuderia Granollers

 1971-1983

 1,2 metres

 Montepío Nuestra Señora del Rosario

 1864-1961

 0,1 metres

  Fons comercials i d'empreses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roca Umbert

 1889-1994

 45,4 metres

 1906-1990

 619 imatges

 Foto Bosch

 1897-1969

 38.524 imatges

 Unitesa

 1912-1963

 3,3 metres

 Viuda Sauquet

 

 Revista del Vallès

 1925-2013

 

 1939-2013

 20 metres

 

 55 metres

 

 1950-2013

 145.000 imatges

 Indústria Cimsa

 1952-1989

 4 metres

 Esteve Gironella

 1957-1992

 14.385 imatges

 Indústria Casanova

 1966-1995

 1 metre

 Antonio Alcalde

 1960-1992

 25.956 imatges

 Pere Espaulella

 1966-1998

 15.344 imatges

 Josep Lluís Solvez

 1987-2004

 16.897 imatges

  Fons patrimonials

 

 

 

 

 

 

 Fons Can Bruniquer

 1400-1740

 0,1 metres

 Fons Can Travé

 1537-1649

 0,1 metres

 Fons Can Gorgui

 1575-1900

 0,8 metres 

 Fons Mas Buscas

 1560-1814

 0,3 metres

 Fons Mas Torrents

 1592-1815

 0,2 metres

 Fons Can Clapés

 1703-1904

 0,2 metres

 Fons Família Rubí i Iglesias. Arxiu Família Malàs Iglesias

 1332-1929

 3 metres

  Fons personals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fons Arrizabalaga-Montagud

 1931-1988

 0,1 metres

 1975-2006

 311 imatges 

 Fons Joan Canal i Pascual

 1930-1940

 180 imatges

 Fons Salvador Casanova

 1938-1982

 4,5 metres

 Fons Joan Corbera

 1970-1982

 1950-1995

 27 pel·lícules

 0,2 metres

 Fons Pere Cornellas

 1975-2011

 36.887 imatges

 Fons Joan Font i Domènech

 1922-1970

 7.928 imatges

 Fons Joan Guàrdia i Requesens

 1927-1963

 318 imatges

 Fons Gurgui

 1950-1960

 928 imatges

 Fons Salvador Llobet i Reverter

 1420-1992

 10,5 metres

 1928-1987

 14.225 imatges

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fons Jaume Ortuño

 1970-1977

 5 pel·lícules

 Fons Jaume Riera i Prat

 1968-1991

 1.923 imatges 

 Fons Josep Riera i Rovira

 1960-1970

 572 imatges

 Fons Ferran Salamero

 1909-2001

 5,7 metres

 1915-1970

 762 imatges

 Fons Jordi Saurí i Conejero

 1915-2011

 0,25 metres

 Fons Tomàs Torrabadella i Fortuny

 1874-1912 

 261 imatges

 

 Col·lecció Josep Bosch Ganduxer

 

 Col·lecció Josep Garrell i Soto

 1900-1990

 1960-1990

 

 1920-1990

 1 metre

 2.000 imatges

 

 1.534 imatges

 Col·lecció Jaume Oller Tintó

 

 Col·lecció Jordi Riba i Torelló

 1950-1980

  

 1935-1970

 3.121 imatges

  

 3.123 programes de mà de cinema

  Col·leccions

 

 

 

 

 Pergamins

 s. XII-s. XVIII

 1.904 pergamins

 Documents

 1387-2007

 4,1 metres

 Imatge fixa

 1905-2005

 6.822 imatges

 Imatge en moviment

 

 Programes de mà de cinema

 1914-2003

 

 1934-2009

 178 vídeos/pel·lícules

634 programes de mà de cinema

  Fonts Orals

 

 

 

 

 Projectes de testimonis del Fons Ajuntament de Granollers  2004-2016 182 testimonis
 Projectes i col·leccions de gravacions de testimonis  1985-2014  58 testimonis

  

Arxiu Família Malàs Iglesias. Fons Rubí i Iglesias

L'Ajuntament va signar, el gener de 2010, un conveni amb la família Malàs Iglesias, propietària del fons, on s'acordà la col·laboració institucional per a la difusió i l'accés als documents. L'accés a la documentació requerida pels usuaris i usuàries es fa a l'espai de consulta de l'AMGr.