Fonts Orals de l'AMGr

En aquesta secció de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), agrupem més de 200 entrevistes fetes a testimonis de la ciutat, que permeten recopilar la memòria històrica local. Cada una d'aquestes persones n'ha aportat el seu record o les seves vivències.

+

Dins la secció de Fonts Orals, hi ha dues agrupacions, que classifiquen les entrevistes i gravacions ingressades a l'Arxiu (donacions o bé, cessions), segons el productor, Ajuntament de Granollers o altres:

- Projectes de testimonis del Fons Ajuntament de Granollers: 182 testimonis

- Projectes i col·leccions de gravacions de testimonis: 58 testimonis.

Dates extremes: 1985-2016
Volum i suport: 240 testimonis que sumen un total de 224 entrevistes en format sonor i audiovisual.

Podeu consultar-ne:

- Catàleg de testimonis de projectes i col·leccions
- entrevistes penjades al canal YouTube de l'AMGr.

Per accedir-ne als documents, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de Sant Josep, 7, dins l'horari d'atenció al públic.

Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 842 67 37 o 93 842 67 62, o bé, enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.

 

  Notícia relacionada, 29/10/18