Josep Mayoral

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Contacte

Alcaldia
Pl. de la Porxada, 6
08401 Granollers
Tel. 93 842 66 03
alcaldia@ajuntament.granollers.cat