Taula d'acollida per a la immigració

La Taula d'Acollida és un òrgan de trobada de les entitats i col·lectius que treballen en l'acollida de les persones nouvingudes.

La Taula d'Acollida per a la Immigració és un organisme informatiu i consultiu d'assessorament de l'Ajuntament de Granollers en matèria d'immigració que neix amb la voluntat de representar els diferents col·lectius d'immigrants, les entitats, institucions i col·lectius diversos, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en la gestió municipal en aquest àmbit.

 

 

 

 

tornar a Nova Ciutadania