Indicadors

Granollers 

 

Amb una població cada vegada menys rural, les ciutats són espais on queden reflectits els reptes globals (crisi de persones refugiades, violència, crisi econòmica, pobresa, etc.). Així, les ciutats estan interconnectades amb el món, i són actors clau per assolir un desenvolupament sostenible i inclusiu.

A més, les ciutats són fonamentals pel compliment de l'Agenda 2030 que es defineix per l'assoliment del desenvolupament social, econòmic, ambiental, polític i cultural. El seu objectiu doncs, serà crear espais d'innovació social i tecnològica que permetin generar oportunitats i afrontar col·lectivament la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Una eina per conèixer el punt de partida i identificar les necessitats de la ciutadania són els indicadors:

 

 

POBLACIÓ

(1 GENER 2019)

Població total: 61.326

Dones: 31.114

Homes: 30.212

Nacionalitat estrangera: 8.265

Nascuts fora d'Espanya: 12.638

 

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Dades del padró

Densitat de població

Mitjana d'edat

Taxa de natalitat

Taxa de mortalitat

Taxa de fecunditat

Saldo migratori

 

EXTENSIÓ

 14.9 km2

 

SITUACIÓ

Coordenada longitud:

2.287156

Coordenada latitud:

41.607947

 

ALTITUD

Altitud 145m

Altitud màxima 214m

Altitud mínima 88m

 

 

El desenvolupament de les persones

 

BENESTAR i COHESIÓ SOCIAL

Dependència senil

Dependència juvenil

Dependència global

Nombre de persones que reben pensions contributives per sexe

Beneficiaris de pensions no contributives

Persones beneficiàries d'un Pla Individual d'Atenció

Taxa de no graduats en ESO

Nombre de places en residències de gent gran

Beneficiaris de prestacions per desocupació

 

 

EDUCACIÓ

Matrícules educació infantil (1r cicle)

Matrícules educació infantil (2n cicle) i primària

Matrícules educació secundària obligatòria

Matrícules a FP

Matrícules batxillerat

Matrícules educació especial

Taxa d'ocupació de les aules

Atur per edat i nivell formatiu

 

 

 

HABITATGE

Intensitat d'urbanització

Nombre de contractes de lloguer

Preu mitjà del lloguer

Preu m2 habitatges de nova construcció

Habitatges iniciats i acabats

Execucions hipotecàries

Distribució d'habitatges buits

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE

Població activa per sexe

Població ocupada per sexe

Contractació per tipologia i sexe

Dades violència de gènere

Població aturada per sexe

Marc jurídic d'igualtat

Usos del temps


El desenvolupament econòmic

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Producte Interior Brut

Pes dels sectors econòmics respecte el PIB

Renda per càpita

Renda bruta familiar disponible

Empreses per grans sectors

Anàlisi de les compres amb targeta (TPV Banc Sabadell)

 

INFRAESTRUCTURES

Allotjaments turístics

 

TREBALL

Població ocupada per edat

Població ocupada per nacionalitat

Autònoms

Assalariats

Taxa d'atur registral

Persones aturades per grups d'edat

Atur per durada de la demanda i sexe

Atur per subgrup d'ocupació i sexe

 

Governança i cultura de la pau

 

TREBALL EN XARXA

Entitats i associacions 

 

PARTICIPACIÓ

 Resultats electorals

 

TRANSPARÈNCIA

Indicadors de transparència

Pressupost municipal


El desenvolupament medi ambiental pel planeta

 

RECURSOS HÍDRICS

Consum d'aigua per habitant

 

 

CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Consum dels equipaments municipals (aigua, electricitat i gas)

Mitjanes mensuals de qualitat de l'aire

Generació de residus per habitant

Residus municipals domiciliaris per tipus

Residus industrials

Taxa de recollida selectiva

        

CIUTATS SOSTENIBLES

Contaminació atmosfèrica

Parc de vehicles

Equipaments públics

Índex de motorització

 

 

 

Granollers en 34 dades