Estudis i informes sobre comerç urbà

Disposar de dades sobre les característiques i l’evolució de l’oferta i la demanda és una qüestió rellevant d’interès per a la ciutat i per a la presa de decisions. En aquest apartat podràs trobar diferents estudis i informes que analitzen el sector del comerç de la ciutat de Granollers: anàlisi sobre els consumidors, el seus hàbits de compra i consum, i atractivitat de la ciutat.

Anàlisi de l'evolució dels hàbits de compra i consum de la població resident a Granollers i de l'atractivitat comercial de la ciutat 

Estudi hàbits de compra i atractivitat de Granollers (2018)