Ajuts, Subvencions i Incentius

Aquesta secció ofereix informació actualitzada dels ajuts i/o subvencions que vagin sorgint i que puguin ser del vostre interès. És el resultat d'un recull de les convocatòries (subvencions, ajuts, premis, beques...) de procedència pública que puguin beneficiar a les vostres empreses i comerços.

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2017

Us informem que en data 30 de març s'ha publicat al DOG la resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2017 del CCAM - Generalitat de Catalunya

Els 3 programes de subvencions d'aquesta convocatòria són els següents:

- Programa de foment de la competitivitat de l'empresa a través de les entitats.

- Programa d'ajut a la participació d'empreses artesanes a fires professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional.

- Programa d'internacionalització de la moda.

 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 3 d'abril  i finalitza el 8 de maig del 2017. 

Podeu trobar més informació als següents enllaços

Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda.

Resolució per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de comerç, del serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2017.

Els propers dies es faran presentacions dels incentius a Manresa, Girona, Tortosa, Lleida, Tarragona i Barcelona (veure més)

 

Més informació a Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis per a l’any 2016

Les sol·licituds es podran presentar des del dia 24 de juny al 13 de juliol de 2016, ambdós inclosos, a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona, mitjançant la complementació del model normalitzat de sol·licitud i la memòria d’actuacions.

L’objecte de la convocatòria és el finançament d’activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

Convocatòria 2016/8263 publicada al BOP el dia 23 de juny de 2016

Consulta els requisits, instruccions i documentació a presentar a www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions