Ajuts, Subvencions i i Incentius

Aquesta secció ofereix informació actualitzada dels ajuts i/o subvencions que vagin sorgint i que puguin ser del vostre interès. És el resultat d'un recull de les convocatòries (subvencions, ajuts, premis, beques...) de procedència pública que puguin beneficiar a les vostres empreses i comerços.

Subvencions per a empreses en l’àmbit de comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016 (a excepció del programa d’afavoriment de la continuïtat dels locals comercials (Programa 2) que finalitza el 31 de desembre de 2016 o l’exhauriment del pressupost).

Línies d’actuació

Programa 1: Competitivitat de l'empresa de comerç i serveis a través de les entitats.

Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.

Programa 3: Implementació d'eines d'innovació tecnològica.

Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.

Programa 5: Comercialització de l'artesania.

Programa 6: Internacionalització de la moda

Resolució bases subvencions àmbit de  comerç, artesania i moda 2016

Més informació a Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions a entitats sense afany de lucre representatives del sector comercial i de serveis per a l’any 2016

Les sol·licituds es podran presentar des del dia 24 de juny al 13 de juliol de 2016, ambdós inclosos, a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona, mitjançant la complementació del model normalitzat de sol·licitud i la memòria d’actuacions.

L’objecte de la convocatòria és el finançament d’activitats que tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.

Convocatòria 2016/8263 publicada al BOP el dia 23 de juny de 2016

Consulta els requisits, instruccions i documentació a presentar a www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions