Agenda

+
26 març 2020 - 19:30h

ACTIVITAT SUSPESA Debats del Casino

Activitat suspesa

Categoria: Debat

Passat, present i futur de l'energia al món. El canvi climàtic.

Ponent: Antonio Turiel. Llicenciat en Física i Matematiques i doctor en Física Teòrica. Treballa com a científic titular a l'institut de Ciències del Mar del CSIC i és redactor principal del blog The Oil Cras.