Adreça

Associació Amics del Xiprer

Adreça :
C. Josep Umbert, 145. 08402 Granollers
Telèfon :
93 879 12 92
Adreça web :
http://www.amicsdelxiprer.cat
Descripció :

A partir de la feina que està duent a terme El Xiprer, l'Associació Amics d'El Xiprer pretén crear una xarxa de socis col·laboradors que assegurin la suficiència de recursos econòmics que permetin garantir la continuïtat d'El Xiprer. L'objectiu és aconseguir que el major nombre de persones possible (1.000 persones és la xifra que ens hem proposat) se senti seu el projecte d'El Xiprer i es vulgui comprometre a fer una petita aportació mensual de 10 euros. Això suposaria: 1.000 personesx10 eurosx12 mesos= 120.000 euros l'any pel Xiprer. Periòdicament s'informarà esl socis de la destinació que reben les aportacions.

A banda del suport econòmic que pretenem donar, Cáritas, El Xiprer i Amics d'El Xiprer han desenvolupat un nou servei per ajudar les persones amb greus dificultats econòmiques tot analitzant els seus problemes, fent-ne un seguiment i intentant donar solucions. Són els tutors voluntaris de la Taula de Suport Joan Bretcha.