Adreça

ONCE

Adreça :
Av. de Sant Esteve, 80
Telèfon :
93 861 47 60 / 93 861 47 61
Fax :
938 614 762
Adreça web :
http://www.once.es
Descripció :

L'ONCE (Organización Nacional de Ciegos Española) dóna servei socials destinats a cecs i deficients visuals.