Adreça

Granollers Audiovisual, SL

Adreça :
carrer d'Enric Prat de la Riba, 77, 08401 Granollers
Telèfon :
93 861 49 41
Adreça web :
http://www.gasl.cat
Descripció :

Granollers Audiovisual, SL és una societat mercantil unipersonal, de titularitat de l’Ajuntament de Granollers, amb vigència des de l’1 de gener de 2010, creada amb l’objectiu de gestionar directament els serveis i les activitats econòmiques i socials en matèria de comunicació audiovisual, així com els equipaments municipals que li siguin adscrits.