Adreça

Escola Maria Anna Mogas

Adreça :
C. Corró, 325
Telèfon :
93 849 02 44
Adreça web :
http://www.annamogas.org
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Intel·ligències múltiples, estimulació precoç i treball per projectes. L’escola s’adapta a les necessitats de l’alumnat per tal de treure el màxim profit de les seves habilitats i treballa per igual les vuit intel·ligències. S’estimulen aspectes físics que revertiran en aspectes cognitius.

Multilingüisme. Es potencia el treball de llengües estrangeres amb l’oferta de varietat d’activitats complementàries i l’ús de diferents llengües en el context escolar.

Interioritat mindfullness. Projecte d’interioritat que acompanya els alumnes en el seu creixement maduratiu i en la recerca de l’equilibri personal i aprofundeix en la intel·ligència espiritual.

Treball cooperatiu. Es fomenta el treball en grup i equips heterogenis per treure les millors capacitats de cada alumne.

Apadrinament en la lectura i serveis comunitaris. L’escola promociona padrins de lectura, projecte gent gran, projecte de col·laboració ANAMO, tots ells basats en l’aprenentatge i el servei.

Robòtica. Projecte d’ensenyament interdisciplinari que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències de l’alumnat.

 

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Sala d’actes

– Gimnàs

– Edifici sense barreres arquitectòniques

Temps

– Acollida matí

– Sisena hora

– Activitats extraescolars