Adreça

Educem

Adreça :
C. Joan Prim, 59-61-63
Telèfon :
93 840 07 01
Adreça web :
http://www.educem.com
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Tracte individualitzat i personalitzat. L’escola fa un seguiment del procés formatiu, intel·lectual i emocional de tot l’alumnat.

Tots junts en un sol edifici. Tot l’alumnat d’educació infantil, primària i ESO comparteix un únic edifici nou, modern i ben equipat.

Educació en valors. S’acompanya cada infant en la seva evolució personal i acadèmica amb el treball dels valors, el foment de la cura de l’entorn, l’esforç, la tolerància, el respecte i l’esperit crític i dialogant. Es desenvolupa, a més, la seva capacitat investigadora, analítica i la creativitat.

Programa TEI. Tutoria entre iguals per a la millora de la convivència a l’escola.

Treball cooperatiu entre cicles i etapes. Es fomenten les activitats d’interrelació entre totes les etapes del centre per compartir experiències i aprenentatges.

 

Horari

De 8 a 14 h i de 15 a 18.30 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Espais

– Gimnàs

– Edifici sense barreres arquitectòniques

Temps

– Acollida matí i tarda

– Sisena hora

– Robòtica

– Extraescolars i casal d’estiu

Estudis

– Batxillerat

– Cicles formatius

– Formació de persones adultes