Adreça

Amnistia Internacional

Adreça web :
http://amnistiacatalunya.org
Descripció :

Organització internacional que promou el respecte dels Drets Humans arreu del món.